LM Power
Automatiska kontaktorstyrda snedavstämda kondensatorbatterier

Det finns flera vinster med att kompensera reaktivt energiuttag i anläggningen. Dels minskar belastningen på nätet så den aktiva belastningen kan ökas, dels uteblir debitering av reaktivt effektuttag från nätägaren. Kompenseringen bidrar även till minskade förluster i transformatorer och kablar samt ökad livslängd för motordrifter, belysningsanläggningar med mera.

LM-Power en robust och säker snedavstämd faskompensering, som är kontaktorstyrt med regulator som styr efter behovet och följer lastförhållandena.

Snedavstämd faskompensering menas med att varje kondensator förses med en reaktor som har vanligtvis en avstämning på 189hz. Filterskåpet är försett med takfläktar och luftfilter via en termostat för en bra ventilation I filterskåpet.

För inkommande kablage kan man med fördel ansluta sig både för topp eller botten-anslutning för både kraftkablage och styrkablar. Anslutning på skenpaketet är en enkel och bra lösning oavsett om kablarna kommer uppifrån eller I botten. Man  kan med fördel ansluta flera parallella kablar, då våra anlutningsflänsar är anpassade för att det ska vara så lättmonterat som möjligt.

Vi har som standard olika storlekar och val av filterskåp från 150 kvar till 450 kvar som är I olika skåp från 610mm till 1210mm breda skåp. Det är även möjligt att demontera plåtar på golvsockeln för lyft av truck. Dock inte dom 610 mm breda skåpen.

Regulatorn har en tydlig display med olika funktioner med digitala in gångar och reläutgångar för larm samt möjlighet med kommunikation rs-485, mod bus RTU.

Faskompensering

Hur och varför ska man faskompensera I sin elanläggning, beror på vad för utrusningar man har, som genererar olika nivåer av reaktiva effekter samt övertoner som belastar kablage och transformatorer och installerade utrusningar.

Den reaktiva effekten kommer från motordrifter belysningsanläggningar mm. Som exempel, har man vanligtvis en transformator på 11/0,420kv. Då är det på 400 volts-sidan där man har sina egengenererade laster som de reaktiva effekterna belastar transformator och kablage. Installerar man in en eller flera kondensatorfilterskåp som är anpassad I storlek för dom / de drifterna man har I sin anläggning, kommer det att lasta av transformator, med minskade effekter beroende på val av storlek/behov, som man kan utnyttja mera i ställverken med nya laster, exempelvis istället för att behöva bygga ut, eller I vissa fall måste man öka transformator storlek, på grund av mycket reaktiva effekter.

Med en installerad faskompensering är det ekonomiska fördelar, med minskade förluster I transformatorer och kablage.

Om LM-Power

Inom företaget har vi kompetens från 20 års erfarenhet av mätningar analyser med åtgärdsförslag med faskompenseringar och övertonsfilter.
Våra kunder finns bland annat nätbolag, industrier, sjukhus och offentliga förvaltningar.

Med höga krav på kvalitén på erbjuder vi en serie faskompenseringsskåp, vår ambition är att leverera produkter till våra kunder med lång livscykel.

Mäta är att veta
Detta är ett grundläggande motto för oss. Varje elanläggning är unik och kan skilja sig mycket åt med både för de reaktiva effekterna och övertons nivåer.

En del av vår affärsidé är att säkerställa att våra kunder får rätt typ av kompenseringar / övertonsfiltrering i sin elanläggning, så därför rekommenderar vi att ni alltid bör utföra el-kvalitémätningar med analyser och åtgärdsförslag.

Faskompenseringsskåp - LM-Power D150, D200, D250, D300, D375, D450

Kontakta oss

För ytterligare information samt försäljning, kontakta oss enligt nedan.

Produktägare
Niclas Jonsson
niclas.jonsson@linjemontage.se
Tel: +46 70 410 28 35

Projektledare
Michael Swahn
michael.swahn@linjemontage.se
Tel: +46 70-688 20 12